Nieuws

dinsdag 1 april 2014
Overleg Dorpsplatform Dinteloord
Op 24 maart jl. heeft het Dorpsplatform Dinteloord haar eerste overleg gehad na de ondertekening van het convenant met de gemeente Steenbergen over de gezamenlijke overlegstructuur voor de leefbaarheid in Dinteloord.

woensdag 26 maart 2014
Te Koop Karel Doormanstraat 44
Hoekwoning met aanbouw en garage!

woensdag 26 maart 2014
Verkoopbeleid bestaande huurwoningen WSD 2014
Woningstichting Dinteloord verkoopt jaarlijks enkele bestaande huurwoningen uit haar woningbezit.

maandag 24 maart 2014
Huurbeleid WSD: huurverhoging per 1 juli 2014
In het overleg op 18 maart jl. hebben WSD en Huurdersvereniging Dinteloord overleg gevoerd over het voorstel ‘Huurverhoging per 1 juli 2014’.

woensdag 19 maart 2014
Overleg met Huurdersvereniging Dinteloord
De besturen van Woningstichting Dinteloord en Huurdersvereniging Dinteloord overleggen minimaal twee keer per jaar over zaken op complexniveau of met een beleidsmatig karakter. 18 maart jl. vond een overleg plaats.

woensdag 5 maart 2014
Onze website is vernieuwd!
Wij presenteren u met trots onze vernieuwde website. Vermeulen Steenbergen heeft het nieuwe ontwerp gerealiseerd.

dinsdag 4 maart 2014
Volg ons en blijf op de hoogte!
Wist u dat Woningstichting Dinteloord ook te vinden is op Facebook en Twitter?

dinsdag 4 maart 2014
Planmatig onderhoud 2014 in uitvoering
In 2014 gaan we weer planmatig onderhoud aan een deel van ons woningbezit uitvoeren.

maandag 3 maart 2014
Inrichting en onderhoud van uw tuin
Nog even en het voorjaar breekt aan. Als huurder mag u uw tuin inrichten naar uw persoonlijke wensen. WSD vindt het voor de leefbaarheid in de wijk belangrijk dat de tuinen er verzorgd uit zien. Zowel huurder en verhuurder hebben hierin eigen verantwoordelijkheden.

maandag 17 februari 2014
Ondertekening Convenant Dorpsplatform Dinteloord
Vanmiddag wordt het convenant betreffende de gezamenlijke overlegstructuur voor de leefbaarheid in Dinteloord door alle partijen ondertekend.